Meurer Consulting - Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii


Firma Meurer & Partner Consulting oferuje kompleksowe wsparcie oraz coaching w zakresie ubezpieczeń na terenie Szwajcarii.

Meurer & Partner Consulting specjalizuje się w konsultingu związanym z kapitałem finansowym, a także prowadzi kompleksowe warsztaty z obszaru ubezpieczeń. Ideą firmy jest jak najbardziej przejrzyste zobrazowanie wszystkich instrumentów finansowych, czekających na obywateli Polski zamieszkałych na terenie Szwajcarii. Celem Meurer & Partner Consulting jest ponadto opracowanie optymalnego kierunku także w zakresie ubezpieczenia emerytalnego, które jest w stanie sprostać osobistym potrzebom.

Wiodące usługi obejmują:

  • dodatkowe Polskie ubezpieczenia zdrowotne w Szwajcarii
  • ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii
  • podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Szwajcarii
  • ubezpieczenia rzeczy i mienia
  • ubezpieczenia OC od szkód osobom trzecim
  • ubezpieczenia pojazdów
  • ubezpieczenia od nieszczęśliwego wypadku i śmierci w Szwajcarii
  • ubezpieczenia prawne

Ubezpieczenia emerytalne w Szwajcarii

Angelika Meurer
tel.: +41 79 193 29 15
Kronengässchen 3
8200 Schaffhausen
brak (nie dotyczy)
www: